Основою Реформації є вірність її цінностям та ідеї модернізації  України: 

1. Українська держава, як єдиний гарант існування української нації в усіх її формах та проявах, інструментах та діях, українська культурна та мовна ідентичність.

2. Патріотизм як готовність та здатність поставити інтереси власної країни над особистими інтересами. 

3. Відповідальність перед суспільством згідно принципів, що декларуються.

4. Свобода слова, особистості, зібрань, стосунків, приватних бізнес- та громадських ініціатив – врівноважена відповідальністю перед суспільством та нормами діючого законодавства.

5. Право на приватність та недоторканість особистого простору. 

6. Рівність всіх громадян перед законом.

7. Громадянські, політичні та соціальні права є наслідком виконання особою громадянських, політичних та соціальних обов’язків.

8. Непорушність права власності будь-якої форми та права розпорядження нею.

9. Ефективна держава, що гарантує соціальні ліфти для найбільш професійних, відповідальних та продуктивних громадян. Держава можливостей, а не соціальна держава корпоративного паразитизму. 10. Освіченість, професіоналізм, економічна незалежність.